Guldhov Arabian Stud.

FOTON

Möten med hästfolk

Jag och Gene Ovnicek Jag och Darolyn Butler, Distansryttare från Texas USA Jag och Ulf Norén från tidningen Hästfocus. Jag och Brian Hampson från Australien.
Gene Ovnicek
Darolyn Butler
Distansryttare från Texas, USA
Jag och Ulf Norén från tidningen Hästfocus
Jag och Brian Hampson från Australien.
Jag och Antoni i Polen. Jag och Cecilia Stråhle Engqvist Jag och Kathryn Watts Jag i mitten med Enrico och Sonia Baudissard från Italien Showhandlers
Jag och Antoni i Polen.
Jag och Cecilia Engqvist Stråhle, VM ryttare i Distans
Kathryn Watts, expert på fång hos häst
Jag i mitten med Enrico och Sonia Baudissard från Italien Showhandlers, uppfödare & tränare av
det arabiska fullblodet.
Vid kontakt maila info@guldhov.se

Gene Ovnicek www.hopeforsoundness.com
Darolyn Buttler www.horseridingfun.com
Ulf Norén www.hastfocus.se
Brian Hampson www.wildhorseresearch.com
Antoni Chlapowski www.centrumhipiki.com
Cecilia Engqvist Stråhle www.coachingexcellence.org
Kathryn Watts http://www.safergrass.org