Guldhov Arabian Stud.

STEG 1

LÖRDAG

13.00-13.15 Introduktion och presentation
13.15-14.30 Hovgrafen
14.30-15.00 Fika!
15.00-16.30
Vad kännetecknar bra respektive dåliga hovar?
16.00-17.00 Fokus på benställningar!

Här kommer du att få första hemläxan

SÖNDAG

09.00-10.00 Teori hovformerna - Kon, cirkel och triangel
10.30-10.45 Kort fika!
10.45-12.00 Teori fortsätter samt övning.
12.00-13.00
Lunch!
13.00-14.30 Hovgraf
14.30-15.00 Fika!
15.00-16.00 Praktik - Raspa och verka

Här kommer du att få andra hemläxan

OBS!
Reservation för att omkastning i schema kan förekomma men innehållet förblir detsamma.