Guldhov Arabian Stud.

VERKTYG

NÅgra SÄtt att anvÄnda hovkniven

Steg 1: Att öva sig att bli bra på att trimma hovar är att öva på "trä", här kan du omöjligt göra hästen illa. Öva på din trähäst! Wax on wax off.........

Steg 2: Öva på döda hovar. Här är också ett utmärkt tillfälle att först rita ut din hovgraf på hoven så du vet med säkerhet hur du tänkt justera och trimma hästen.

Steg 3: Be någon erfaren utvärdera din trimning innan du trimmar levande hästar.

På dessa bilder används så kallade "dick knives" och det finns både vänster och höger eggade.

Bild 1 - DRA!

En höger kniv som som du vinklar och drar mot dig.
Detsamma gör du med vänster kniven.

H kniv dra

 

Bild 2 - StÅende

Höger kniv som du här ställer rakt upp för att tex. justera
vinkeln på hörnstödet eller skära av dålig stråle.
Detsamma kan du göra med vänster kniven.

H kniv rakt upp

 

Bild 3 - tryck

Höger kniv används här för att trycka ifrån dig för att tex.
justera en något för lång hovvägg.
Detsamma kan du göra med vänster kniven.

H kniv tryck

 

Bild 4 - Tumgrepp

Här används höger kniv vinklad och skjuts på med hjälp
av din tumme. Greppet fungerar ypperligt när du ska ha
bra precision och tex, skära bort överflödiga eller utflutna
hörnstöd. Samma grepp används med vänster kniven.

H kniv tumtryck

Upp